Skip to content

Inimestesse panustamine tagab julgeoleku 

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis leidub palju lahendusi, kuidas Eesti inimeste heaks nii mõndagi ära teha. Olen seisukohal, et igas Eesti paigas peab olema hea elada. Põlise Valgamaa elanikuna tean ja tunnen hästi, milliseid raskusi Kagu-Eesti inimestel võib esineda. 

Panustada tuleb inimestesse ning just haridus ja noorte heaolu tagab järeltuleva põlve. Haridusjuhina näen iga päev, kuidas tuleb rohkem pingutada, et noortel oleks võimalik Eestis omandada maailma parimat haridust. Selleks peame nii nagu Ida-Virumaal rakendama ka Kagu-Eestis kõrgema õpetajate palga, paremini läbi mõtlema õpetajate toetamise ja tagama mõistliku haridusvõrgu kõigi jaoks. Kohalikke omavalitsusi ei tohi sundida toimivaid koole sulgema. Noortele peavad olema kättesaadavad soodne huvitegevus, tasuta hügieenitooted ning õigeaegsed vaimse tervise teenused. Sotsiaaldemokraatide algatatud kultuuriranitsa ja huvihariduse toetusmeetmed on meie piirkonnale olulised, kuna aitavad kõigil noortel huvitegevusest ja kultuurist osa saada. 

Tervishoid peab olema kõigile Kagu-Eesti inimestele kättesaadav. Esmatasandi tervishoid ja erakorralise meditsiini teenus peavad säilima igas maakonnakeskuses. Arstide, õdede ja eriti abiõdede ning hooldajate palka Kagu-Eestis peab märkimisväärselt tõstma. Sotsiaaldemokraadid seavad eesmärgiks tõsta täiskasvanute hambaravihüvitist ning eakate proteesihüvitist. Sotsiaaltoetused tuleb ajakohastada, arvestades elukalliduse tõusu. Jätkuma peab hooldereform, et igale inimesele oleks tagatud vajadusel hooldekodukoht, kuid säiliks võimalus soovi korral vanaduspõlve ka kodus veeta riigi ja kohaliku omavalitsuse toel. 

Eesti inimestele peab jätkuma kvaliteetseid võimalusi sportimiseks. Spordiindu tuleb hoida ka noortes. Seetõttu tuleb jätkata tasuta ujumisõpetuse rahastamist, tagada kvalifitseeritud treeneritele väärikas palk ning laiendada koolidesse erinevaid liikumist soosivaid programme, et iga Eesti inimene liiguks vähemalt 60 minutit päevas. 

Oluline on elukoht. Peame toetama neid, kes soovivad maapiirkonnas ise oma kodu ehitada või vanu elamuid renoveerida. Noorte perede toetusprogrammi kaudu saab toetada majaprojekte, pakkuda soodsamaid laenutingimusi jm.

Töökohtade loomise soodustamiseks Kagu-Eestis on vajalik investeerida uute üürikorterite rajamisse, et inimestel oleks võimalik oma elu sisse seada. Samuti peab riik appi tulema, et järgmise nelja kuni viie aasta jooksul renoveeritaks kõik seni renoveerimata kortermajad. See aitab vähendada koormust keskkonnale ja küttekulusid ning tagab kõigile parema elukvaliteedi. 

Kagu-Eestis peab paranema taristu, et inimestel oleks hea liigelda. Selleks suurendame teehoidu suunatavat raha ja viime teid rohkem mustkatte alla, tihendame raudteeühendusi nii Läti kui ka Tallinna-Tartuga ning korrastame ühistranspordivõrgu, et see vastaks rohkem inimeste vajadusele. 

Kogukonnas elades peame endale ühiselt teadvustama, et mitmesugusteks kriisideks valmisolek ja julgeoleku tagamine nõuab igaühe panust. Tuleb taastada piirkondlikud toetusmeetmed kogukondade turvalisuse ja tsiviilkaitse valmisoleku tõstmiseks. Riik saab luua süsteemi, kuid kogukond teab kõige paremini, mida neil on vaja, olgu selleks siis turvakaamerad, varjendid, generaatorid vms. 

Eesti julgeolek algab heast toimetulekust, tervisest ja maailma parimast haridusest. Täpselt nii tugev on Eesti, kui on selle kõige nõrgem lüli. Inimesed, kes on teinud oma elutöö või alles alustavad oma iseseisvat elu, peavad saama seda teha ilma suuremate tõrgeteta ja vajadusel riigi abiga. Eesti riik ei tohi kedagi unustada.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga