Kõne vallavanema umbusaldusavalduse esitamisel volikogus

Kõne Tõrva Vallavolikogus 23. veebruaril 2021.

Austatud volikogu liikmed, austatud vallavalitsuse liikmed, 

Käesolev eelnõu on kantud suurest murest meie valla hariduselu pärast. See konkreetne eelnõu kirjeldab opositsiooni saadikute muret Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli ümber toimuva osas ning tegelikult üleüldist muret muret selle üle, et hariduse arengukava koostamise protsess pole meie vallas edasi liikunud. 

Ümber ma siin jutustama seletuskirja teksti ei hakka. Mul on hea meel selle üle, et loodud konkursikomisjon on teinud oma töö ning loodetavasti selgub või on juba selgunud kandidaatide seast ka järgmine Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli direktor, kelle esmane ülesanne saab siiski olema koolis rahu, maine ja normaalse usaldusliku õhkkonna taastamine.

Samas on haridusvaldkonnas vaja palju sisulist tööd edasi vaja teha. Jätkuvalt on õhus haridusvaldkonna arengukava, millega visati õhku mitmeid teravaid teemasid, mis ongi siiamaani jäänud päris selgelt lahti vaidlemata, kuid need vajavad seda. Tehti ka palju liiga, pilluti toetamata fakte ning ärritati kogukonda. Hariduselu vajab , aga selget suunamist, haridusjuhid toetust ja tuge ning vajadust õppijast lähtuvalt edasi arendada tänapäevast õpikeskkonda ja olla innovatiivne. Koolid ja tegelikult kõik allasutused peavad tundma, et saavad ükskõik mis mure korral pöörduda vallavalitsuse ja vajadusel volikogu poole, et saada sealt asjatundlikku tuge ja toetamist, et üheskoos väljakutsed lahendada.  Aga ka suuniseid, kuidas edasi. Neid suuniseid on praegu paraku raske anda, sest edasistes tegevustest ei ole me üheskoos kokku leppinud.

Valla eelarvest moodustavad hariduskulud täna ligi 66%. See tähendab, et väga suur osa valla pakutavatest teenustest moodustabki haridusteenus. Omavalitsus peab tagama meie kõige noorematele, tulevastele tegijatele kvaliteetse hariduse, hea tugivõrgustiku ning turvalise õpikeskkonna, mitte aga oma tegudega seda lõhkuma.

Hariduselus seisab ees mitmeid kompleksseid väljakutseid, mida koos kogukonnaga tuleb avatult ja koostöiselt lahendama hakata. Lähiaja väljakutseid pakub pandeemia olukord, sellest tulenevalt see, kuidas toetatakse laste ja noorte vaimset tervist, kuidas korraldatakse kõige efektiivsemalt distantsõpet, milline on sellest tulenevalt hariduslik mahajäämus ja kuidas Tõrva valla koolid selle katavad. Samuti, kuidas tagatakse ohutusnõuded koolides, kui distantsõpe peaks lõppema ja seda muret noored ise juba ka tõstatanud. Pikemas perspektiivis, kuidas pakkuda õppijatele võimalikult atraktiivset, kvaliteetset ja arendavat gümnaasiumiharidust, kuidas tagada õpetajate järelkasv ning milline saab olema Tõrva valla haridus, alusharidus ja huviharidusvõrk järgmistel aastatel. Väljakutseid ootab meie ees mitmeid.

Minu hinnangul on vallavalitsusel vaja abijõudu, et toetada kultuuri- ja haridusvaldkonnas toimetamist. 20. oktoobril 2020 otsustasime, et vallavalitsuse struktuuri on juurde vaja haridus- ja kultuurispetsialisti. Täna on 23. veebruar ja kahjuks ei ole tänaseks veel seda inimest ega välja kuulutatud ka konkurssi. Usun, et väga hea ja tugeva haridusspetsialisti abiga saaksime paremini toetada koole ja nende juhte, lahendada haridusvaldkonna väljakutseid ning parema haridusjuhtimise valla poolt.

Kokkuvõtteks – tänane eelnõu on tugev näpuviibutus ja soov, et asjad muutuksid ning et selline asjaajamine ei korduks. Haridus on meie kõikide elus väga tähtis, ta mängib meie järelkasvu osas niivõrd olulist rolli ja seetõttu peavad selles valdkonnas olema otsused selged ja läbimõeldud. 

Täna saame veel arutada eraldi Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli üle ja volikogu liikmetena saame täpse ülevaate ja vastused küsimustele, loodetavasti saame lähiajal meeskonda tugeva haridus- ja kultuurispetsialisti ning ületada raskused, mida pakub meile tänane pandeemia.

Soovin teile ilusat ja perekeskset saabuvat Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva ja tugevat tervist!
Aitäh!

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga