Skip to content

PÖÖRDUMINE VALLAVALITSUSE POOLE: Ettepanek toitlustamise kohta distantsõppe ajal

Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu on alates 11. märtsist 2021. a kõik klassid suunatud distantsõppele.
Tõrva Vallavalitsus postitas 1. märtsil 2021. a oma kodulehele, et oodatakse infot abivajajatest, kes sooviksid koolilõuna kojukannet või kellel on puudu arvutitest distantsõppe perioodil ning probleemid internetiga.

Sõna „abivajaja“ annab kogukonnale sõnumi justkui oleks toidupakk mõeldud neile, kes seda väga hädasti vajavad, sel viisil võib jääda mulje, et koolitoit ei olegi mõeldud kõigile õppuritele. Volikogu liige Maire Riit päris Tõrva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajalt Taimo Tugilt, kellele on mõeldud koolitoit, ning millistel alustel seda õpilastele kodudesse viiakse. Sotsiaalosakonna juhataja märkis oma kirjas, et koolilõuna vajadust ei pea põhjendama ning selleks on vajalik edastada vaid oma kontaktandmed.

Meie valla koolid on koolitoidu pakkumise distantsõppe perioodil korraldanud väga erinevalt, kuid leiame, et koolitoit (ka distantsõppel) peab olema mõeldud kõikidele õpilastele, kes seda soovivad. Praegune vallavalitsuse poolne kommunikatsioon võib jätta mulje, et koolitoitu saavad abivajajad vaid äärmisel juhul ning seetõttu on teatav hulk lapsevanemaid jätnud koolitoidu palve esitamata. Detsembrikuisel distantsõppe nädalal esines olukordi, kus pakuti koolidesse tulla lõunatama. Riiklike juhiste kohaselt oleks selline tegevus kontaktide vähendamise seisukohalt ebatõhus ning ebasoovitav. Pealegi elavad valla maapiirkonna koolide õpilased väga hajutatult.

Tegelikult aitaks koolitoit (siinkohal mõtleme nii toidupakki kui sooja koolilõunat) paremini lapsevanematel korraldada õpilaste koduõpet ja vähendaks muret igapäevase toitlustamise osas. Koolidel on olnud nüüdseks pea aastane kogemus distantsõppega ning leiame, et koolitoitu saab ja tulebki võimaldada kõikidele soovijatele ja mitte määratleda neid kui abivajajaid. Koolidel tuleb kaaluda, kas neil on võimalik pakkuda ka kõikidele soovijatele sooja sööki või teha seda vajaduspõhiselt neile, kes tõesti sellist abi vajaksid. Seda enam, et koolitoidu eelarve on vallavalitsusel täiesti olemas ning suures osas tuleb ka riigipoolse toetusena.

Naabervallas, Valgas on süsteem ülesehitatud hoopis loobumispõhimõtte alusel, ehk teatama peavad need, kes ei soovi koolilõunat (toidupakki). Koolide toitlustajad on olnud paindlikud ja koos kooli mittepedagoogilise personaliga (kelle töökoormus järgnevatel nädalatel oluliselt langeb) on korraldatud toidu kojuvedu.

Toidupakkide ja sooja koolilõuna jagamist saab korraldada mitmel moel. Linnas on võimalik vanemate klasside õpilastel või lastevanematel endil toidule järgi tulla (arvestades 2+2 reegleid ja teisi piiranguid) ning maapiirkondades ja teistel soovijatel toidu kodudesse vedu, kuid see võiks juba koolide endi korralduseks jääda.

Sellest tulenevalt teeme vallavalitsusele järgmised ettepanekud:
1) Palume meie valla koolijuhtidel peredele edastada sõnum, et koolitoit (soe koolilõuna või toidupakk) on mõeldud kõikidele soovijatele ning koolilõuna vajadust ei pea põhjendama.
2) Vajadusel kutsuda üles vabatahtlikke toidu koju veoks.
3) Palume veelkord tutvuda õiguskantsleri poolt 29.04.2020 edastatud pöördumisega kohalike omavalitsuse juhtidele: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Koolil%C3%B5una%20pakkumine%20kaug%C3%B5ppe%20ajal.pdf

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga